Integritetspolicy

 

Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka är vi?

Garageinredning Norden AB,

Vågsnäsvägen 203,

89292 Domsjö, Sverige

Organisationsnummer 559106-1907

Vår webbplatsadress är https://garageinredning.se

Sammanfattning av vår informationshantering

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 2018-05-25.

Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning).

Vi behöver såklart veta vilka produkter du beställer, din adressinformation för att kunna leverera varorna till dig samt kontaktuppgifter såsom email/telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information och så vidare.

Garageinredning Norden AB:s målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats.

 

Denna information sparar vi

Dina uppgifter – såsom personnummer, namn, e-postadress, adress, telefon/mobilnummer, kontaktperson, och orderdetaljer.

Hur använder vi den här informationen?

Syftet med insamlingen av dina personliga upplysningar är att uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått med dig om leverans av produkter och/eller tjänster till dig eller ditt företag.

Varför sparar vi informationen?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten.

Hur skyddar vi din information?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Uppgifterna vi samlar in är lösenordskyddade från otillåten användning och obehörig åtkomst.

Vad vi delar med andra?

Vi delar information med tredje part som hjälper oss genomföra beställningar och leverera produkter till dig.

Vi tar emot betalningar genom Svea Ekonomi. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till Svea, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

Vänligen se Svea Ekonomi:s allmänna köpvillkor för mer information.

Vi kan dela dina personliga upplysningar med andra samarbetspartners om det krävs för att fullfölja uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått med dig om leverans av produkter. Ett exempel på detta är fraktbolag som levererar våra produkter till dig.

Så länge sparas dina uppgifter

Vi raderar dina uppgifter när vi inte behöver dem längre.  Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är sju år (enligt Bokföringslagen).

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss .

Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar

Om vi beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer vi att endast publicera dessa ändringar på denna sida.

Kontaktuppgifter

Garageinredning Norden AB
Organisationsnummer 559106-1907
Postadress: Vågsnäsvägen 203
89292 Domsjö
Telefon 0700 20 66 90
info@garageinredning.se

Uppdaterades senast 2019-02-07